Vineeri tahvlidVineeri tahvlid 2Vineeri tahvlid 3
Vineeri tahvlidVineeri tahvlid 2Vineeri tahvlid 3

Sklejka brzozowa surowa

Zalety sklejki brzozowej to wytrzymałość, elastyczność i trwałość. Sklejka brzozowa to stosunkowo lekki materiał, który pozwala na zastosowanie jej w różnorodnych konstrukcjach i ułatwia obróbkę. Materiał nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.
Powierzchnia arkusza sklejki brzozowej posiada bardzo piękną naturalną fakturę drewna, dzięki czemu materiał ten znajduje szerokie zastosowanie również w aranżacji wnętrz oraz różnorodnych rozwiązaniach dekoracyjnych.
Sklejka brzozowa to materiał bezpieczny zarówno dla zdrowia, jak i przyrody.

W zależności od wyglądu zewnętrznego słojów zewnętrznych sklejkę (fornir) dzieli się na następujące gatunki

Gatunek sklejki oznacza się poprzez połączenie gatunków forniru łuszczonego słojów na stronie frontowej (licowej) i tylnej – gatunek słoju frontowego/gatunek słoju tylnego, np.: Е/В (E/I), В/В (I/I), I/II, II/II, II/III, II/IV, III/III, III/IV, IV/IV itd.

Kasevineer sort E

Gatunek „E” (Elite):

doskonała jakość forniru łuszczonego. Do zastosowania bez dodatkowej obróbki w formie naturalnej.

B sort 4 kasevineer
B sort 3 kasevineer
B sort 2 kasevineer

Gatunek „B” (I):

praktycznie bez wad. Pokrywa się lakierem lub stosuje bez pokrycia. Używa się do produkcji mebli oraz jako materiał wykończeniowy w rozmaitych rozwiązaniach projektowych

Kvaliteet S kasevineer

Gatunek „S”:

praktycznie bez wad. Dopuszczalne są niewielkie zdrowe sęki i do 2 wstawek w jednym arkuszu. Pokrywa się lakierem lub używa pod farbę. Stosuje się do produkcji mebli lub jako materiał wykończeniowy w rozmaitych rozwiązaniach projektowych oraz pod laminowanie różnymi gatunkami drzewa

Kasevineer
Kasevineer Probex
Probex Vineer
vineer

Gatunek „BB” (II):

Pokrywa się różnymi materiałami wykończeniowymi i farbami oraz używa do produkcji mebli.

Männivineer
Männivineer
Männivineer

Gatunek „CP”(III):

Przeznaczony do budowy konstrukcji ukrytych przed wzrokiem, na opakowania specjalne i tarę. Kalibrowana powierzchnia pozwala na pokrycie sklejki różnymi cennymi gatunkami forniru она.

Männivineer

Gatunek „WG”:

Przeznaczony do budowy konstrukcji ukrytych przed wzrokiem, na opakowania specjalne i tarę.

vineer
vineer 2
Männivineer

Gatunek „C” (IV):

Dopuszczalne są wszelkie wady produkcyjne, lecz jednocześnie jest to gatunkowo dobra sklejka. Stosowana do budowy mocnej tary i opakowań oraz w budownictwie.

Wady drewna wg GOST 2140 i wady obróbki wg GOST 15812

Normy ograniczeń

B

S

BB

CP

C

1. Sęki:
а) zarośnięte, zdrowe, jasne i ciemne

nieuwzględniane w rozmiarze, mm, co najwyżej (do)

dopuszczalne zdrowe z pęknięciami o szerokości co najwyżej (do) 1,5 mm.

dopuszczalne

jasne

10

jasne i ciemne

10

dopuszczalne o wymiarach, mm, co najwyżej

jasne

25

jasne

20

jasne i ciemne
25

w ilości, szt., co najwyżej (do)

8

3

20

na 1 m2 powierzchni arkusza

w tym 5 szt. o wymiarach do 40 mm.

b) częściowo zarośnięte

dopuszczalne w liczbie sęków zarośniętych o wymiarach, mm, do (co najwyżej)

dopuszczalne

 

5

10

15

w ilości, szt., co najwyżej (do)

3

3

10

na 1 m2 powierzchni arkusza

c) niezarośnięte, wypadające oraz otwory po wypadniętych sękach

dopuszczalne w liczbie sęków zarośniętych o wymiarach, mm, do 5  (co najwyżej)

 

w ilości na 1 m2 powierzchni arkusza, szt., co najwyżej (do)
3


pod warunkiem zaprawienia kitem i zaszlifowania

niedopuszczalne

dopuszczalne o wymiarach, mm, co najwyżej 40

 

w ilości, szt., co najwyżej (do)
10

 

na 1 m2 powierzchni arkusza

d) zgniłe

 

niedopuszczalne

 

dopuszczalne do 40 mm w ilości 10 szt. na 1 m2 powierzchni arkusza

2. Pęknięcia
а) zamknięte (zwarte)

dopuszczalne brzegowe o długości, mm, do (co najwyżej)

dopuszczalne

250

200

300

w ilości, szt., co najwyżej (do)

5

2

10

na 1 m szerokości arkusza

b) rozwarte

niedopuszczalne

dopuszczalne brzegowe o szerokości, mm, do (co najwyżej)

2

2

2

10

o długości, mm, do (co najwyżej)

200

250

600

400

w ilości, szt., co najwyżej (do)

bez ograniczeń co do ilości

w ilości, szt.,
3

 

na 1 m2 powierzchni arkusza

1

1

na 1 m szerokości arkusza

pod warunkiem zaprawienia kitem

3. Wady budowy sklejki
а) nachylenie włókien, falisty/zawiły układ włókien, zawój, oczka

dopuszczalne

b) zakorek zarośnięty jasny

niedopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalny w ilości sęków zarośniętych o wymiarach i w ilości

wg 1a

dopuszczalne

dopuszczalny w ilości sęków niezarośniętych o wymiarach i w ilości

wg 1в

d) twardziel fałszywa

niedopuszczalne

dopuszczalna w %, do (co najwyżej)

25

75

75

e) plamistość:
– rozproszone plamki rdzeniowe

dopuszczalna o długości, mm, do (co najwyżej)
175
o szerokości, mm, do (co najwyżej)

4
w ilości, szt., co najwyżej (do)

3
na 1 m2 powierzchni arkusza

dopuszczalne

 

dopuszczalna o długości, mm, do (co najwyżej)
250
o szerokości, mm, do (co najwyżej)
10
bez ograniczeń co do ilości

dopuszczalne

– zgrupowane plamki rdzeniowe

dopuszczalne o wymiarach, mm, do (co najwyżej) 60х40

dopuszczalne

4. Przebarwienia chemiczne

niedopuszczalne

dopuszczalne

5. Porażenia grzybem
а) biel grzybiczy (sinienie, kolorowe plamy bielu)

dopuszczalny na powierzchni arkusza, %, do (co najwyżej)

30

dopuszczalne

dopuszczalny na powierzchni arkusza, %, do (co najwyżej)
50

dopuszczalne

b) zaszarzenie bielu

niedopuszczalne

dopuszczalne

 

dopuszczalne na powierzchni arkusza do 50%; całkowita powierzchnia zaszarzenia z twardzielą fałszywą nie powinna obejmować powyżej 50% powierzchni arkusza

dopuszczalne

 

6. Wypełnienie sęków i otworów

niedopuszczalne

sęki i otwory o wymiarach większych niż podane w pkt. 1b i 1c powinny zostać zaprawione wstawkami z forniru łuszczonego

dopuszczalne bez zaprawek

wstawki powinny być dopasowane pod względem kierunku włókien drewna oraz koloru

dopuszczalne są wstawki podwójne; dopuszczalne jest zaprawienie otworów po wypadniętych sękach kitem z zaszlifowaniem

ilość wstawek powinna wynosić max 1 szt. na 1 m2 powierzchni arkusza

całkowita ilość wstawek z dopuszczalnymi zdrowymi zarośniętymi sękami nie powinna przekraczać całkowitej ilości dopuszczalnych zdrowych zarośniętych sęków podanych w pkt. 1a ; dopuszcza się jedną podwójną wstawkę w arkuszu

7. Zaprawianie pęknięć

niedopuszczalne

 

dopuszczalne zaprawienie kitem, mm, do (co najwyżej)

o szerokości

2
o długości

200

niedopuszczalne

dopuszczalne zaprawienie pęknięć kitem, mm, do (co najwyżej)

o szerokości

10

25

o długości

600

1000

z późniejszym zaszlifowaniem

8. Przebicia klejowe

dopuszczalne w postaci smug, o długości do 175 mm w ilości do 1 szt./m2

dopuszczalne nieznaczne punktowe w postaci plam o wymiarach, mm, do (co najwyżej)

dopuszczalne

15 х 15

25 х 25

w ilości, 1 szt. na 1m2

9. Wgniecenia

niedopuszczalne

Dopuszczalne pod warunkiem zaprawienia kitem

dopuszczalne

10. Uszkodzenia mechaniczne — zadrapania

niedopuszczalne

dopuszczalne

11. Przeszlifowania

niedopuszczalne

dopuszczalne do 5% powierzchni arkusza

dopuszczalne do 25% powierzchni arkusza

12. Plamy o charakterze produkcyjnym

niedopuszczalne

dopuszczalne

13. Występowanie paska kleju

dopuszczalne w sklejce nieszlifowanej

14. Niedobór forniru łuszczonego o słoju wewnętrznym

dopuszczalny, mm, do (co najwyżej), o szerokości

2

5

5

5

5

o długości

100

150

150

200

250

pod warunkiem zaprawienia kitem

15. Wady brzegowe arkusza podczas cięcia sklejki:
а) ślad od piły

niedopuszczalne

dopuszczalny wzdłuż brzegu o szerokości do 2 mm

b) odpryski

niedopuszczalne

dopuszczalne na całej długości krawędzi pod warunkiem zaprawienia kitem

dopuszczalne na całej długości krawędzi do 5 mm; powyżej 5 mm powinny być zaprawione kitem

15. Parametr szorstkości, mkm, wg GOST 7016-82 do (max)
– dla sklejki szlifowanej

100

– dla sklejki nieszlifowanej

200

17. Wypaczenia w sklejce o grubości do 5 mm nieuwzględniane, a o grubości powyżej 5 mm dopuszczalne do 15 mm na 1 m długości przekątnej arkusza